Bafra Belediyesi İdari Sınırları İçerisindeki Asansörlerin Yıllık Kontrolünün Yapımı İçin A Tipi Muayene Kuruluşlarına Duyuru

21.12.2015

Bafra Belediyesi İdari Sınırları İçerisindeki Asansörlerin Yıllık Kontrolünün Yapımı İçin A Tipi Muayene Kuruluşlarına Duyuru


24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘’Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin ve 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417( 2.Mükerrer ) sayılı resmi gazetede  yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM:2015/24) gereğince; bina sorumlusu, asansör kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile belediyemiz tarafından protokol imzalanan A tipi Muayene Kuruluşuna asansörlerin yılda bir defa periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Ayrıca Belediyeler, protokol imzaladığı A tipi Muayene Kuruluşu tarafından sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir defa kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolünün yaptırılıp yaptırılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır. 

 

Belediyemiz sınırları içerisindeki asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri için yapılan protokol 31.12.2015 tarihinde sona ermektedir. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini yapmak için yukarıda belirtilen yönetmelik ve tebliğe uygun olacak şekilde yeterliliğini uygun göreceğimiz A tipi muayene kuruluşu ile 01.01.2016   tarihinden itibaren en az iki yıllık protokol  yapılacaktır.

 

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini gerçekleştirmek için Belediyemiz ile protokol yapmak isteyen A tipi Muayene Kuruluşlarından başvuruda istenecek belgeler;

 

1. Belediyemiz ile protokol imzalamak için başvuruda bulunacak A tipi muayene kuruluşu, Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında TÜRKAK(Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş olmalıdır. Akreditasyon belgelerinin kapsamını tanımlayan muayene alanı, muayene türü ve standartların birer fotokopisi,

 

2. Başvuruda bulunan A tipi muayene kuruluşunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirildiğini gösteren belge fotokopisi,

 

3. Asansör Periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde düzenlenmiş olan mesleki ve mali sorumluluk sigortası poliçesinin fotokopisi,

 

4. Bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı teknik yönetici ve muayene elemanı personelinin adı ve soyadı, mesleği, tecrübe süresini tanımlayan personel listesi,

 

5. Periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın isim ve adetlerini belirten genel durum listesi

 

6. A tipi Muayene Kuruluşu tarafından hazırlanmış taslak protokol örneği Belediyemize sunulacak olan belgelerin tümü başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili şahıs ve/veya şahıslar tarafından ıslak imza atılarak ve kurum kaşesi basılarak onaylanacaktır.

 

 

 

 

Protokol öncesi yeterlilik değerlendirmesi yapılabilmesi için, Belediyemiz sınırları içerisindeki asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini yapmak isteyen A tipi muayene kuruluşlarının yukarıda belirtilen bilgileri içerecek bir başvuru dosya hazırlaması gerekmektedir. Hazırlanan başvuru dosyaları 25 Aralık tarihi mesai bitimine kadar Belediyemizin Yapı Kontrol Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 

İlgililere ve kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

Zihni ŞAHİN

     Başkan


Okunma Sayısı : 6503

Resimler

Bafra Belediyesi İdari Sınırları İçerisindeki Asansörlerin Yıllık Kontrolünün Yapımı İçin A Tipi Muayene Kuruluşlarına Duyuru

Dosyalar

Diğer Başlıklar

 • Metruk Bina Yıkım İlanları
 • ATM cihazı yerleri kira ilanı
 • SAMSUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIZILIRMAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
 • Gayrimenkul Satış İhale İlanı
 • TRAFİK ÇEKME BELGELİ ARAÇ SATIŞ İLANI
 • NOTER HUZURUNDA KURA ile Personel Alım İlanı
 • Taşınmaz Kira İhale İlanı
 • Gayrimenkul Satış İhale İlanı
 • Gayrimenkul Satış İhale İlanı
 • Gayrimenkul Satış İhale İlanı
 • Belediyemize ait gayrimenkul satım ilanı
 • İlçemizin muhtelif mahallelerinde mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller. Belediye Encümenince İhale Komisyonunca 02.ŞUBAT.2018 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.
 • İlçemizin Muhtelif Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerinden 3 yıl müddetle 08.ARALIK.2017 Cuma Günü Saat 14.00 ‘de 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir.
 • İlçemizin Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkullerin Satış İhalesi 21 Kasım 2017 Salı günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacaktır
 • İlçemizin Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkullerin Satış İhalesi 20.10.2017 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacaktır
 • Hurda Satışı İhale İlanı : 04.01.2017 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.