Hurda Satışı İhale İlanı : 04.01.2017 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

19.12.2016

Hurda Satışı İhale İlanı : 04.01.2017 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.


BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Madde 1- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan yedek parça ve diğer malzemelerden hurda olarak kalan yaklaşık 25 ton muhtelif hurda malzemeler 04.Ocak.2017 Çarşamba günü saat 14.00'de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

Madde 2- Satılacak hurda;

Hurda Cinsi                           Tahmini Miktarı

Çeşitli Yedek Parça ve

Hurda malzemesi                    25.000 Kg.

 

Madde 3- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü Bedel Arttırma ile yapılacaktır.

 

Madde 4- Satılacak Hurda Malzemenin Yaklaşık tahmini bedeli;

1 Kg 0.49 Kuruş’tan olmak üzere 25.000 Kg x 0.49 kuruş = 12,250.00 TL olup,

Geçici teminatı : 367.50 TL’dir.

 

Madde 5- Hurda satışı ile ilgili şartnameler Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir veya 200.00 TL Bedelle temin edilebilir.

 

Madde 6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a)Tebligat için adres göstermek,

b)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

c)2886 Sayılı D.İ.K nu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmış olmak,

d)Vekaleten iştirak edilmesi halinde noterlikçe düzenlenmiş Vekaletin olması,

e)Teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet tahvili, Kamu Ortaklığı İdaresince belirlenmiş hisse senedi veya tahviller,

f)Hurda işi yaptıklarına dair belge.

g)Vergi Dairesi ve SGK'dan alınacak Borcu yoktur yazısı.

h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

ı)Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

 

Madde 7- Belediyemiz bünyesinde bulunan hurda malzemelerin tahmini miktarı 25.000 Kg olarak belirlenmiş olmasına karşılık, fiyat teklifleri 1 Kg için belirlenen tahmini bedel üzerinden verilecek ve ihaleyi kazanan tarafından, Belediyemiz Ayniyat Saymanı denetiminde tartı ve teslim tesellüm sonrasında hesaplanacak tonajların teklif edilen 1 kg fiyat ile çarpımı ile tahsilatı yapılacaktır.

            İlan olunur.

 

 


Okunma Sayısı : 6154

Resimler

Hurda Satışı İhale İlanı : 04.01.2017 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

Dosyalar

Diğer Başlıklar

 • Metruk Bina Yıkım İlanları
 • ATM cihazı yerleri kira ilanı
 • SAMSUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIZILIRMAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
 • Gayrimenkul Satış İhale İlanı
 • TRAFİK ÇEKME BELGELİ ARAÇ SATIŞ İLANI
 • NOTER HUZURUNDA KURA ile Personel Alım İlanı
 • Taşınmaz Kira İhale İlanı
 • Gayrimenkul Satış İhale İlanı
 • Gayrimenkul Satış İhale İlanı
 • Gayrimenkul Satış İhale İlanı
 • Belediyemize ait gayrimenkul satım ilanı
 • İlçemizin muhtelif mahallelerinde mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller. Belediye Encümenince İhale Komisyonunca 02.ŞUBAT.2018 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.
 • İlçemizin Muhtelif Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerinden 3 yıl müddetle 08.ARALIK.2017 Cuma Günü Saat 14.00 ‘de 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir.
 • İlçemizin Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkullerin Satış İhalesi 21 Kasım 2017 Salı günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacaktır
 • İlçemizin Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkullerin Satış İhalesi 20.10.2017 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacaktır
 • Hurda Satışı İhale İlanı : 04.01.2017 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.