TRAFİK ÇEKME BELGELİ ARAÇ SATIŞ İLANI

24.09.2019


BAFRA BELEDİYESİ BÜNYESİNDE BULUNAN TRAFİK ÇEKME BELGELİ ARAÇ SATIŞ İLANI

Resimleri Görmek İçin Tıkla.

 

 

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

12 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT

İHALE İLANI

 

Madde 1- Belediyemiz hizmet birimlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü tamamlamış ve hizmet konusu kalmayan, trafikten çekme belgeli 12 adet araç; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 15.EKİM.2019 Salı Günü Saat 14.30 ‘da Belediye Encümen Toplantı Odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.  

 

Madde 2- Satışı Yapılacak Araçların Özellikleri, Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminatları; [Geçici Teminat Muhammen Bedel üzerinden alınır. Geçici teminat oranı % 3 tür. (2886 sayılı D.İ.K.’nun 25/A maddesine göre)] İhale üzerinde kalan istekli İhale Bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat yatıracaktır.

SIRA
NO

PLAKA

MARKA

CİNSİ

MODEL

ŞASE NO

DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1

55 NS 008

DESOTO

DAMPERLİ KAMYON

1998

NLCK6CCCCW0133946

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

₺22.500,00

₺675,00

2

55 NB 779

BMC

KAMYONET

2007

NMC310PDCSH100277

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

₺6.000,00

₺180,00

3

55 NB 778

BMC

KAMYONET

2007

NMC310PDSSH100276

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

₺6.000,00

₺180,00

4

55 JB 150

FORD

KAMYONET

1984

DJVCEE019829

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

₺4.000,00

₺120,00

5

55 NV 654

IVECO

OTOBÜS

2001

NMS080A000T801228

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

₺14.500,00

₺435,00

6

55 HC 245

TOFAŞ FİAT

OTOMOBİL (ŞAHİN)

1991

NM4131B0000516291

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

₺6.000,00

₺180,00

7

55 NB 782

BMC

KAMYON

2007

NMC827LDTLK101115

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

₺47.300,00

₺1.419,00

8

55 EU 002

MERCEDES BENZ

OTOMOBİL

1994

WDB1240191J049850

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

₺26.100,00

₺783,00

9

55 NL 018

FİAT

OTOMOBİL (TEMPRA)

1998

NM415900006078439

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

₺10.750,00

₺322,50

10

55 JE 758

FORD

TRANSİT

1997

SFALXXDJVLVJ49972

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

₺12.000,00

₺360,00

11

55 ND 476

UNİVERSAL

TRAKTÖR

 

45055773

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

₺6.000,00

₺180,00

12

55 NM 891

KEEWAY

MOTORSİKLET

2005

TSYPEK2G16B000165

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

₺3.300,00

₺99,00

Madde 3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 250,00 TL olup, Şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır.

 

Madde 4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı D.İ.K nu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz,

e)Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

 

i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı,

           

Madde 5- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek istekliler ihale günü olan 15.EKİM.2019 Salı Günü Saat 14.30’a kadar teklif dosyalarını Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir.

a) Teklifi içeren zarf

b) İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi ihaleye ait olduğunu belirtir dosyalarını Destek Hizmetleri Müdürlüğüne saat 14.30’a kadar verecekler, Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak saat 14.30’da İhale komisyonu huzurunda olacaklardır.

 

 

İlan olunur.

Okunma Sayısı : 8067

Resimler