Hızırbey Türbesi

26.11.2020


Hızırbey Türbesi

Bafra’ya 2 km. uzaklıkta bulunan Çetinkaya (Hasırlı/Mardar) Mahallesi’nin güneybatısında kalan Kümbet Tepe mevkiindedir. Bu yüzden Kümbet Dede olarak da anılır. İçinde, eski Bafra beylerinden Candaroğlu İsfendiyar Bey’in oğullarından (Hızır Bey) yatmaktadır.


Bina moloz taşından harçla yapılmış ve üzeri kümbet ile örtülmüştür. Duvarlar oldukça kalındır. Üzerindeki kubbe oldukça güzel bir görünüme sahiptir ve orijinalliği bozulmamıştır. Alt kısmı birkaç sıra taşla örülmüştür. Giriş kapısının şekli, eski mezarların başucuna dikilen tipik taşları andırmaktadır.


Hızır Bey’in türbesinin 50 m. kadar kuzeyinde aynı teknikle inşa edilmiş, kümbet biçiminde bir de hamam mevcuttur. Yaptıranın kim olduğu tespit edilememekle beraber, 300 yıl kadar önce yapıldığı, yapı tekniği ve malzemesinin Türbeden kopya edildiği anlaşılmaktadır. Bakımsızlıktan otların içinde kalmış, hamamın çatı kısmı ortadan ikiye yarılmıştır. İçeride zamanına uygun olarak yapılmış borular ile musluk izleri görülmektedir. Tipik, orijinalliği pek kaybetmemiş görünüşleri vardır. Bu iki eserin arasında ve yanlarında çok eski zamanlara ait olduğu anlaşılan, fakat üzerlerinde kimliklerini belirtici hiçbir yazı bulunmadığı için hiçbirinin sahibi tespit edilemeyen birçok da mezar mevcuttur. Ve bunlar açık arazi üzerindedir.

 

HIZIR BEY MAUSOLEUM
It is located in the area called Kümbet Hill which is situated in the southwest part of Çetinkaya (Hasırlı/Mardar) village, 2 km to Bafra. This is why it is also called as Kümbet Dede(Grandfather). Within this mausoleum sleeps Hızır Bey (lord), son of Candaroğlu İsfendiyar Bey (one of the past lords of Bafra).


The building was constructed by using rubble stone compost and it was covered with a dome which looks very beautiful and which protects its originality. The bottom side of the building was bonded with few lines of stones.


The shape of the entrance door resembles the typical old gravestones. There is also a Turkish Bath (dome-shaped) close to (50 m) Hızır Bey Mausoleum which was constructed in the same technical method. Although it is not known by whom this bath was constructed, by looking into its construction technique and materials used, it can be understood that it was constructed 300 years ago by copying Hızır Bey mausoleum. Due to disrepair, the bath is now covered with grasses everywhere and its roof is split off from the middle. Inside the bath, there can be seen pipes installed in accordance with the era and some traces of sinks. They all look very similar to their originals. In between these two building and in their surroundings, there are lots of graves whose owners are not clear due to lack of any writings in related to identities. They are all visible on the field.

Okunma Sayısı : 6576

Resimler

Dosyalar