Hüseyin Bey Çeşmesi

26.11.2020


Hüseyin Bey Çeşmesi

Bafra Askerlik Şubesi’nin karşısında olan Hüseyin Bey Çeşmesi, 1909 yılında Kazanasmazzade Abdurrahman Ağa tarafından, genç yaşta verem hastalığı nedeniyle vefat eden oğlu Hüseyin Bey’in hayratı olarak yaptırılmıştır. Çeşme altıgen bir plan şeklindedir ve her yüzünde bitkisel motiflerle süslü çerçeve bulunmaktadır. İki yüzünde kitabesi vardır. Orijinal halinin önünde Kara Taş’tan 40-50 santimetre yüksekliğinde yalağı bulunmaktadır. Çatı kısmı ise bakır saçlıdır ve koniktir. Kitabesinde Bafra Eşrafından Kazanasmaszade Hacı Abdurrahman Ağa’nın mahdumu merhum Hüseyin Bey’in eseri yazar.  


Huseyin Bey Fountain was built by Kazanasmazzade Abdurrahman Aga in 1909 in memory  of his son Hüseyin Bey, who died of tuberculosis at a young age. The fountain was constructed with the shape of a hexagonal plan and idecorated with floral motifs on each facets. The are two inscriptions on two sides.

Okunma Sayısı : 4479

Resimler

Dosyalar