Belediyemize ait taşımaz kira ilanı

02.03.2021


İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1-İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir.

 

MADDE 2-Kiraya verilecek taşınmazlar ile ilgili şartnameler Belediye’miz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

 

MADDE 3-İhale Belediye Başkanlık Makamında (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile yapılacaktır.

 

MADDE 4-Kiraya verilecek taşınmazlar:

Sıra No

G.Menkul Kodu

Cinsi – Niteliği

Adres

1 Yıllık Tahmini Kira Bedeli (TL)

(KDV Hariç)

Geçici Teminat (TL)

Kira Süresi

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Şartname Bedeli

(TL)

1

93

İŞ YERİ (TUHAFİYE)

Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı No:39

5.400,00

170,00

3 YIL

16.03.2021

10:10

250,00

2

99

İŞ YERİ (TUHAFİYE)

Kızılırmak Mah. Cordanoğlu Sokak No:31/A

6.900,00

210,00

3 YIL

16.03.2021

10.20

250,00

3

94

İŞ YERİ (ZAHİRECİ)

Kızılırmak Mah. Cordanoğlu Sokak No:29/A

6.900,00

210,00

3 YIL

16.03.2021

10.30

250,00

4

109

İŞ YERİ

(TAKSİ DURAĞI)

Kızılırmak Mah. Ahmet Çavuş Sokak No:44/A

3.120,00

100,00

3 YIL

16.03.2021

10.40

250,00

5

100

İŞ YERİ (KAHVEHANE)

Kızılırmak Mah. Pazar Sokak no:27/2

7.700,00

(7 Aylık

Kira Bedeli)

240,00

7 AY

16.03.2021

10.50

250,00

6

97

İŞ YERİ (TUHAFİYE)

Kızılırmak Mah. Cordanoğlu Sokak No:23/A

6.900,00

210,00

3 YIL

16.03.2021

11.00

250,00

7

98

İŞ YERİ (TUHAFİYE)

Kızılırmak Mah. Cordanoğlu Sokak No:27/A

6.900,00

210,00

3 YIL

16.03.2021

11.10

250,00

8

95

İŞ YERİ

(ÇAY OCAĞI)

Büyükcami Mah. Cami Kebir Cad. No:1

7.080,00

220,00

3 YIL

16.03.2021

11.20

250,00

9

119

İŞ YERİ

(DÜĞÜN SALONU)

Hacınabi Mah.Tütün Mağazaları 5.Sok. No:17/A

24.000,00

720,00

3 YIL

16.03.2021

11.30

250,00

10

108

İŞ YERİ (TUHAFİYE)

Kızılırmak Mah. Cordanoğlu Sokak No:25/A

6.900,00

210,00

3 YIL

16.03.2021

11.40

250,00

           

 MADDE 5-İhaleye katılabilmek için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,

d)Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz veya teminat olarak kabul edilen değerlerden, banka teminat mektubu, Devlet tahvili vb.

e)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

f)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

g)Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

 

MADDE 6-İhale Belediye Başkanlık Makamında (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı D.İ.K’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek istekliler en geç ihale günü olan 16.MART.2021 Salı Günü Saat 10.00’a kadar teklif zarflarını,

a)Teklifi içeren iç zarf.

b)İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi kiralanana ait olduğunu belirtir dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 16.MART.2021 Salı günü saat 10.00’a kadar vereceklerdir. Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak ihale saatlerinde İhale komisyonu huzurunda olacaklardır.

İlan olunur.

Okunma Sayısı : 3813

Resimler

Dosyalar