Bafra Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Projesi Halkın Katılımı Toplantısı ATM cihazı yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile kiraya verilecektir. İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile kiraya verilecektir. İlçemizin İshaklı Mahallesi Yeni Hastane Sokak 894 ada 3 (5248,19 m²) ve 894 ada 4 nolu (5905,20 m²) parsellerde bulunan taşınmazların Açık Teklif Artırma Usulü ile kira ihalesi İlanı İlçemizin Bahçeler (Tapuda Aktekke) Mahallesi 2580 ada 3 parselde bulunan 9.207,12 m2 yüzölçümlü tamamı peşin ödenmek üzere satışı yapılacaktır. Aktekke Mahallesinde bulunan, Belediyemize ait gayrimenkullerin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile tamamı peşin ödenmek üzere satış ihale ilanı. Mülkiyeti belediyemize ait, ilçemizin İshaklı Mahallesi Yeni Hastane Sokakta bulunan taşınmazlar Açık Teklif Artırma Usulü ile kiraya verilecektir. Bafra Belediyesi Hizmet Binası ve Otel’in hurda malzeme (binaların yıkım işlemi sonucu enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme) karşılığında, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yıkılması ve yıkıntı atıklarının taşınması işleri yaptırılacaktır. Kira İhale İlanı GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI , Çilhane Mahallesi 1 ada 301 parsel (10004,63 m²) OTEL ALANI, Aktekke Mahallesi 2513 ada 2 parsel (3332,25 m²) TİCARET ALANI ,2513 ada 3 parsel (3332,25 m²) TİCARET ALANI, 2500 ada 1 parsel (4006,57 m²) AKARYAKIT ALANI, 2512 ada 2 parsel (10010,97 m²) DEPOLAMA ALANI Gayrimenkul Satış İlanı (Aktekkte Mahallesi 2580 Ada 2 Parsel) Açık Teklif Artırma Usulü ile Kira İlanı KURBAN SATIŞ YERLERİ VE KURBAN KESİM YERLERİ 2023 Bir Bafra Hikayesi İle İlgili Kamuoyuna Duyuru Açık Teklif Usulü İle Gayrimenkul Satış İhale İlanı 7440 SAYILI “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” HAKKINDA DUYURU Metin Yazarı Grafiker ve Kurgu Montaj Kameraman Alımı Sonuçları Gayrimenkul Satış İhalesi "BİR BAFRA HİKÂYESİ" YARIŞMASI Metin Yazarı Grafiker ve Kurgu Montaj Kameraman Alım İçin Mülakat Tarihleri ve Yeri İlanı Kira İhale İlanı İşçi Alım İlanı 4857 Sayılı İş Kanununa tabii olarak istihdam edilmek üzere; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıda yer alan tabloda, dağılımlarına yer verilen statülerde işçi alımı yapılacaktır. Elektrikli Sandalye Şarj İstasyonları İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile kiraya verilecektir. TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİNE DAİR İHALE İLANI AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİNE DAİR İHALE İLANI GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI Kiraya verilecek ATM cihazı yerleri ile ilgili ihale ilanı İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar kiraya verilecektir. İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan, aşağıda niteliği belirtilen ve mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. İmar Barışı İle ilgili İyileştirmeler. BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIDAN 5 ADET BAKIM, ONARIM ve TAMİRİ EKONOMİK OLMAYAN ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE İLANI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE SAMSUN İL EYLEM PLANI (2022-2025) İlçemizin Fatih (Tapuda Çilhane) Mahallesi Turistik Sokak 1 ada 302 parsel de bulunan Ali Kale Turistik Tesisleri içinde yer alan 300 m2lik mülkiyeti Belediyemize ait boş alan, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile kiraya verilecektir. Bafra Belediyesi Personel Anonim Şirketi'ne İş-Kur İşbaşı Eğitim Programı Kapsamında İşçi Alımı Kura Sonuçları Bafra Belediyesi Personel Anonim Şirketine İş-kur İşbaşı eğitim Programı Kapsamında İşçi Alımı Kura Tarihi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Tabi Olarak istihdam edilmek üzere Mühendis,Şehir ve Bölge Plancısı, Mimar, Sosyal Hizmet Uzmanı, Memur, Tahsildar ve Zabıta Memuru Nihai Başarı Listesi ve İstenen Belgeler TEHLİKE ARZ EDEN HAYVANLARA İLİŞKİN GENELGE Bafra Belediyesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Mühendis, Şehir ve Bölge Plancısı, Mimar, Sosyal Hizmet Uzmanı, Memur, Tahsildar ve Zabıta Memuru; Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananlar Listesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Mühendis, Şehir ve Bölge Plancısı, Mimar, Sosyal Hizmet Uzmanı, Memur, Tahsildar ve Zabıta Memuru Alım İlanı Başvuru Formu ve Ekleri İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile kiraya verilecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Mühendis, Şehir ve Bölge Plancısı, Mimar, Sosyal Hizmet Uzmanı, Memur, Tahsildar ve Zabıta Memuru Alım İlanı Can ve Mal Güvenliği Açısından Tehlike Arz Eden Mail-i İnhidam Halindeki Binalara Ait İlan Tablosu Bafra İlçesine (T) plakalı Taksi Durak Yerleri 10 Yıl Müddetle Kiraya Verilmesi İhale İlanı Bilindiği üzere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bafra Belediyesi Personel Anonim Şirketine İş-kur İşbaşı eğitim Programı Kapsamında İşçi Alımı İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir. BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI Mühendis ve Memur Alımı Sınav Sonuçları ve İstenen Belgeler Zabıta Memuru Alımı Sınav Sonuçları ve İstenen Belgeler Bafra Belediyesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Zabıta, Memur ve Mühendis; Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananlar Listesi İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 06.EKİM.2020 Salı Günü Saat 10.00’da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir. Mülkiyeti Belediyemize ait, bakım, onarım ve tamir maliyeti ekonomik olmayan 9 adet araç; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 07.AĞUSTOS.2020 Cuma Günü Saat 10.00 ‘da Belediye Encümen Toplantı Odasında yapılacak ihale ile satılacaktır. Bafra Belediyesi, “İşbaşı Eğitim projesi” kapsamında İŞKUR işbirliği ile Temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 3 ay süreli 16 bay personel alacaktır. 12 adet ATM cihazı yerleri, 3 yıl süreyle 24.ARALIK.2019 Salı Günü Saat 11.00’da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir. SAMSUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIZILIRMAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan, ilanda niteliği belirtilen ve mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller ihale ile satılacaktır BAFRA BELEDİYESİ BÜNYESİNDE BULUNAN TRAFİK ÇEKME BELGELİ ARAÇ SATIŞ İLANI Kazıcı Yükleyici (Greyder), Kazıma-Yükleme-Tesviye (Beko Loder) operatörü alımı yapılacaktır. (1 Adet)
Kamyon ve TIR kullanabilen Şoför alınacaktır. (1 Adet)
Kamyon kullanabilen Şoför alınacaktır. (3 Adet)
İlçemizin Muhtelif Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 17.EYLÜL.2019 Salı Günü Saat 14.30’da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir. İlçemizin Muhtelif Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait işyerleri ve konutlar; 3 yıl müddetle 14.HAZİRAN.2019 Cuma Günü Saat 14.30’da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir. İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan aşağıda niteliği belirtilen mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; 30.KASIM.2018 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır. İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan aşağıda niteliği belirtilen mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; 10 AĞUSTOS 2018 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır. İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan aşağıda niteliği belirtilen mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 13.NİSAN.2018 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır. İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan aşağıda niteliği belirtilen mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 02.ŞUBAT.2018 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır. İlçemizin Muhtelif Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerinden 3 yıl müddetle 08.ARALIK.2017 Cuma Günü Saat 14.00 ‘de 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir. İlçemizin Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkullerin Satış İhalesi 21 Kasım 2017 Salı günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacaktır İlçemizin Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkullerin Satış İhalesi 20.10.2017 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacaktır Hurda Satışı İhale İlanı : 04.01.2017 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır. Bafra Belediyesi İdari Sınırları İçerisindeki Asansörlerin Yıllık Kontrolünün Yapımı İçin A Tipi Muayene Kuruluşlarına Duyuru RİSK ALMAYIN TAPU İŞLEMLERİNİZDE GAYRİMENKULUNUZUN GERÇEK DEĞERİNİ BEYAN EDİN İlçemizin Fatih (Tapuda Çilhane) Mahallesi 1 ada 301 parsel (10004,63 m²), Bahçeler (Tapuda Aktekke) Mahallesi 2500 ada 1 parsel (4006,57 m²), 2512 ada 2 parsel (10010,97 m²), Bengü Mahallesi 110 ada 41 parsel (4062,27m2) ve 301 ada 3 parsel (1508,56 m2) nolu gayrimenkullerin satışı. BAFRA BELEDİYESİ OTOPARK YÖNERGESİ