İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.02.2022 TARİH 9 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.03.2022 TARİH VE 153 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN; -EMİREFENDİ MAHALLESİNDE 490 ADA 6,8,9 VE 15 NOLU PARSELLERİ VE -KAVAKPINAR MAHALLESİNDE 2458 ADA 3,4,5,6 VE 489 ADA 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14, NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN ALANLARDA MEVCUT ONAYLI İMAR PLANI İLE SAYISALLAŞTIRILAN İMAR PLANI ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN YAPILAŞMA KOŞULLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNİ İÇEREN İMAR PLAN TADİLATI KARARI İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 30.03.2022 – 30.04.2022 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. - 30.03.2022

Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

 • İmar Planı E35-C-19-D-4-A
 • İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN Bafra Belediye Encümeninin 24.12.2021 tarih ve 362 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen ilçemiz Bahçeler (Tapuda Aktekke) Mahallesi 105 ada 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 171 ve 173 parselleri kapsayan imar uygulamasına ait parselasyon planının 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 11.01.2022 tarih ve 13 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.02.2022 tarih ve 134 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 10.02.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur.10.02.2022 - 15.02.2022

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

  İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 03.11.2021 TARİH 79 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 17.11.2021 TARİH VE 514 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN; EMİREFENDİ ve ALPARSLAN MAHALLESİ ARASINDA SAMSUN-SİNOP DEVLET YOLUNDA YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILMASINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTA İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 26.11.2021 – 26.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR. - 26.11.2021

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

 • İmar Planı E35-C-19-D-4-A
 • İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.03.2021 TARİH 15 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 16.04.2021 TARİH 180 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; ÇİLHANE MAHALLESİNDE 877 ADA 7 VE 8 NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN ALANDA ADA AYIRMA ÇİZGİSİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTALAR, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.09.2021 TARİH 51 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.10.2021 TARİH VE 441 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; İSHAKLI MAHALLESİNDE 97 ADA 12,15,16,17,18,19 ,20 ,21,71,72,73,74,75,76 ,86,87,88,156,178,191,192,193,194,195,197,198,199,200,229,230,231 VE 232 NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN ALANDA KONUT , YOL VE PARK ALANI KULLANIMLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTALAR , BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.09.2021 TARİH 52 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.10.2021 TARİH VE 440 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; FATİH (TAPUDA BÜYÜKCAMİ ) MAHALLESİNDE 1996 ADA 1,2,3 PARSELLER VE 1999 ADA 1,2,3 NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN ALANDA FONKSİYON VE EMSAL DEĞERİ KORUNARAK HMAX=SERBEST YAPILAŞMA KOŞULUNUN YENÇOK=21.50 M OLARAK YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTALAR, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.09.2021 TARİH 53 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.10.2021 TARİH VE 443 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; YÜKSEKLİK VEYA KAT ADEDİ BELİRLENMEMİŞ KAMU ALANLARINDA YÜKSEKLİK VE KAT ADEDİ BELİRLENMESİNE YÖNELİK PLAN NOTU DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 05.11.2021 – 05.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR . 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR. - 08.11.2021
  İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.03.2021 TARİH 14 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 16.04.2021 TARİH VE 181 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İSHAKLI (TAPUDA BAKIRPINAR) MAHALLESİNDE 267 ada 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,19 ,20, 21,23,24,25,26,27,28 ve 29 NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN YAPI ADASINDA YAPILAŞMA KOŞULLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ PAFTA İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 22.10.2021 - 22.11.2021 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR. - 22.10.2021

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

 • E35C19C4A
 • İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN : Bafra Belediye Encümeninin 19.02.2021 tarih ve 39 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 nci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen İlçemiz Bakırpınar Mahallesi 739, 740, 741, 1334, 1335 parseller ile 362 ada 77, 78, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118, 367 ada 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 368 ada 1 ve Kahraman Mahallesi 133 ada 33, 34, 36 parseller ile "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin" 34.maddesine göre tescil harici alan olup imar uygulaması ile tescil edilecek olan Bakırpınar Mahallesi 367 ada 30, 31, 32 parselleri kapsayan imar uygulamasında ait parselasyon planının 1(bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 16.07.2021 tarih ve 202 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.08.2021 tarih ve 413 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 08.09.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur. - 14.09.2021

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

  İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.06.2021 TARİH 41 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 14.07.2021 TARİH VE 312 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN GAZİOSMANPAŞA ,CUMHURİYET VE BÜYÜKCAMİ MAHALLERİNDE İLGİLİ PAFTALARINDA İFRAZ HATTINDA YENİDEN DÜZENLEMELER YAPILMASINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 13.08.2021 - 13.09.2021 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. - 16.08.2021

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

 • E35C19A3D
 • E35C19A4C
 • E35C19D1A
 • E35C19D1B
 • E35C19D2A
 • İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.02.2021 TARİH 7 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 12.03.2021 TARİH VE 139 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ALPARSLAN MAHALLESİNDE 1427 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLERİ VE (TAPUDA EMİREFENDİ MAHALLESİ )144 ADA 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 VE 45 NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN ALANDA KONUT KULLANIMININ TİCARET ALANI (T2) KULLANIMINA DÖNÜŞTÜRÜLEREK YAPILAŞMA KOŞULLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ PAFTALAR - 16.07.2021
  İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN Bafra Belediye Encümeninin 25.05.2021 tarih ve 151 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen ilçemiz Fatih Mahallesi (Tapuda Çilhane) 1 ada 55, 200 ve 299 parseller ile (Tapuda Büyükcami) 25 ada 8, 30, 31, 53, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 2000 ada 1, 2261 ada 1, 2, 3, 2262 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parselleri kapsayan imar uygulamasına ait parselasyon planının 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 15.06.2021 tarih ve 168 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.07.2021 tarih ve 318 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 07.07.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur. - 07.07.2021
  İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN Bafra Belediye Encümeninin 05.01.2021 tarih ve 6 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen ilçemiz Kahraman Mahallesi 133 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36 parseller, Yakıntaş Mahallesi 141 ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 57, 69, 85, 86, 88, 142 ada 7, 8, 143 ada 1, 10, 11, 12, 13, 69, 71, 78, 80, 81, 88, 92, 94, 96, 98, 145 ada 1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59 parseller, Bakırpınar Mahallesi 370 ada 1, 2 parseller ve "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin" 34 üncü maddesine göre tescil harici alan olup imar uygulaması ile tescil edilecek olan Kahraman Mahallesi 133 ada 37, Yakıntaş Mahallesi 141 ada 97 parselleri kapsayan imar uygulamasına ait parselasyon planının 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 09.02.2021 tarih ve 32 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.03.2021 tarih ve 100 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 26.03.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur. - 26.03.2021

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

  İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN Bafra Belediye Encümeninin 12.01.2021 tarih ve 9 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen ilçemiz İshaklı Mahallesi 360 ada 4, 19, 22, 35 ve 41 parselleri kapsayan imar uygulamasına ait parselasyon planının 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 09.02.2021 tarih ve 31 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.03.2021 tarih ve 101 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 24.03.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur. - 26.03.2021

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

  İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.02.2021 TARİH 8 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 12.03.2021 TARİH VE 138 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN BAHÇELER ,ALPARSLAN VE FEVZİ ÇAKMAK MAHALLERİNİ KAPSAYAN ALANDA BAFRA-SİNOP ,SAMSUN-BAFRA VE ALTINKAYA –BAFRA ENERJİ İLETİM HATTINDA PİLON VE GABARİ GENİŞLİKLERİNİ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATI , İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 23.03.2021 - 22.04.2021 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR. - 24.03.2021
  İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 03.12.2020 TARİH 53 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.01.2021 TARİH VE 43 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; -AKTEKKE MAHALLESİNDE 105 ADA 172 ((yeni 105 ada 176 ,177 parseller )PARSELİ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİĞİ KARARI VE BELEDİYE MECLİSİMİZİN 03.12.2020 TARİH 54 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.01.2021 TARİH VE 44 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; -İSHAKLI (TAPUDA BAKIRPINAR ) MAHALLESİNDE 367 ADA 8 PARSELİ KAPSAYAN ALANDA 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 15.02.2021 – 16.03.2021 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR . 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR. - 16.02.2021
  BELEDİYE MECLİSİMİZİN 04.10.2019 TARİH 64 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 25.11.2019 TARİH VE 387 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 04.10.2019 TARİH 65 SAYILI , SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 25.11.2019 TARİH VE 388 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI , İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. - 04.12.2019
  BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.03.2019 GÜNLÜ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN 15 SAYILI KARARI , SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.05.2019 TARİH VE 168 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.03.2019 GÜNLÜ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN 16 SAYILI KARARI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.05.2019 TARİH VE 166 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.03.2019 GÜNLÜ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN 17 SAYILI KARARI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.05.2019 TARİH VE 167 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR - 05.03.2019
  BELEDİYE MECLİSİMİZİN 03.01.2019 GÜNLÜ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN 4 SAYILI KARARI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 19.04.2019 TARİH VE 140 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI - 03.01.2019

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

 • İmar Planı İlanı 4 SAYILI KARARI 2019
 • Diğer Başlıklar