İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN Bafra Belediye Encümeninin 05.01.2021 tarih ve 6 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen ilçemiz Kahraman Mahallesi 133 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36 parseller, Yakıntaş Mahallesi 141 ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 57, 69, 85, 86, 88, 142 ada 7, 8, 143 ada 1, 10, 11, 12, 13, 69, 71, 78, 80, 81, 88, 92, 94, 96, 98, 145 ada 1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59 parseller, Bakırpınar Mahallesi 370 ada 1, 2 parseller ve "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin" 34 üncü maddesine göre tescil harici alan olup imar uygulaması ile tescil edilecek olan Kahraman Mahallesi 133 ada 37, Yakıntaş Mahallesi 141 ada 97 parselleri kapsayan imar uygulamasına ait parselasyon planının 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 09.02.2021 tarih ve 32 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.03.2021 tarih ve 100 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 26.03.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur. - 26.03.2021

Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN Bafra Belediye Encümeninin 12.01.2021 tarih ve 9 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen ilçemiz İshaklı Mahallesi 360 ada 4, 19, 22, 35 ve 41 parselleri kapsayan imar uygulamasına ait parselasyon planının 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 09.02.2021 tarih ve 31 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.03.2021 tarih ve 101 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 24.03.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur. - 26.03.2021

Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.02.2021 TARİH 8 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 12.03.2021 TARİH VE 138 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN BAHÇELER ,ALPARSLAN VE FEVZİ ÇAKMAK MAHALLERİNİ KAPSAYAN ALANDA BAFRA-SİNOP ,SAMSUN-BAFRA VE ALTINKAYA –BAFRA ENERJİ İLETİM HATTINDA PİLON VE GABARİ GENİŞLİKLERİNİ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATI , İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 23.03.2021 - 22.04.2021 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR. - 24.03.2021
İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 03.12.2020 TARİH 53 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.01.2021 TARİH VE 43 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; -AKTEKKE MAHALLESİNDE 105 ADA 172 ((yeni 105 ada 176 ,177 parseller )PARSELİ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİĞİ KARARI VE BELEDİYE MECLİSİMİZİN 03.12.2020 TARİH 54 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.01.2021 TARİH VE 44 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; -İSHAKLI (TAPUDA BAKIRPINAR ) MAHALLESİNDE 367 ADA 8 PARSELİ KAPSAYAN ALANDA 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 15.02.2021 – 16.03.2021 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR . 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR. - 16.02.2021
BELEDİYE MECLİSİMİZİN 04.10.2019 TARİH 64 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 25.11.2019 TARİH VE 387 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 04.10.2019 TARİH 65 SAYILI , SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 25.11.2019 TARİH VE 388 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI , İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. - 04.12.2019
BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.03.2019 GÜNLÜ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN 15 SAYILI KARARI , SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.05.2019 TARİH VE 168 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.03.2019 GÜNLÜ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN 16 SAYILI KARARI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.05.2019 TARİH VE 166 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.03.2019 GÜNLÜ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN 17 SAYILI KARARI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.05.2019 TARİH VE 167 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR - 05.03.2019
BELEDİYE MECLİSİMİZİN 03.01.2019 GÜNLÜ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN 4 SAYILI KARARI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 19.04.2019 TARİH VE 140 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI - 03.01.2019

Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

  • İmar Planı İlanı 4 SAYILI KARARI 2019
  • Diğer Başlıklar