Emir Mirza Bey Türbesi

26.11.2020


Emir Mirza Bey Türbesi

Bu türbe, Bafra’nın 5 km. uzağında olan ve adını adı geçen tarihi yapıya izafeten alan Türbe Mahallesi’ndedir. Bina moloz taşından harçla yapılmış, üzeri çadır gibi sivri bir kubbe ile örtülmüştür. Kapının üzerindeki kitabeden 1381 yılında (Hicri-783) yapıldığı anlaşılmaktadır. Lâhitler Selçuklu tarzında yapılmıştır. Bir kısmının gövdelerine âyetler yazılmış, şahidelerin de isimleriyle ölüm tarihleri tespit edilmiştir.
 

Türbe, umumi haliyle bir aile kabristanlığı görünüşünde olup, 600 sene kadar önce zamanın Bafra Beyi; Selçuklular sülâlesinden gelen İsfendiyaroğulları’na mensup (EMİR MİRZA) tarafından yaptırılmıştır. İçinde 16 tane Lâhit vardır. Bunlardan 7 tanesi kapıdan girerken sağda, 5 tanesi solda, 4 tanesi de ortadadır.

 

EMİR MİRZA BEY MAUSOLEUM
This mausoleum is located 5 km far from Bafra and gets its name from Türbe Village where it is found. The building was constructed by using rubble stone compost and it was covered with a sharp pointed dome that looks like a tent. From the tablet placed at the top of its door, it is understood that the mausoleum was constructed in 1382 (783, in Mohammad Calendar).

 

It was constructed in Seljuk style. Mausoleum looks like a public family graveyard. It was constructed 600 years ago upon the directive of EMİRMİRZA, the lord of Bafra at the time, who comes from Seljuk family (İsfendiyarogulları). There are 16 tombs in the mausoleum, 7 of which are placed at the right side of the entrance, 5 of which are placed at the left and 4 in the middle.

Okunma Sayısı : 6318

Resimler

Dosyalar