Belediyemize ait taşımazlar kiraya verilecektir

16.06.2022


İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar kiraya verilecektir.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1-İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

MADDE 2-Kiraya verilecek taşınmazlar ile ilgili şartnameler Belediye’miz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

            MADDE 3-İhale Belediye Başkanlık Makamında (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

MADDE 4-Kiraya verilecek taşınmazlar:

Sıra No

G.Menkul Kodu

Cinsi – Niteliği

Adres

Aylık Tahmini Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

Kira Süresi

(Ay)

İhale Tarihi

İhale Saati

Şartname Bedeli

(TL)

1

4

İŞ YERİ

EMİREFENDİ MAH. EMİREFENDİ BULV. NO: 28/A

835,00 TL

910,00 TL

36

05.07.2022

09:00

250,00 TL

2

27

İŞ YERİ

FATİH MAH. HAL CAD.NO:27

700,00 TL

760,00 TL

36

05.07.2022

09:05

250,00 TL

3

31

İŞ YERİ

FATİH MAH. ALB.YAKUP SELİM TOMAÇ CAD.NO:1

1.000,00 TL

1.080,00 TL

36

05.07.2022

09:10

250,00 TL

4

48

İŞ YERİ

FATİH MAH. HAL CAD.NO:29

670,00 TL

730,00 TL

36

05.07.2022

09:15

250,00 TL

5

1449

İŞ YERİ

FATİH MAH. HAL CAD. NO:27/B

650,00 TL

710,00 TL

36

05.07.2022

09:20

250,00 TL

6

1452

İŞ YERİ

FATİH MAH. ALBAY YAKUP SELİM TOMAÇ CAD. NO: 7

650,00 TL

710,00 TL

36

05.07.2022

09:25

250,00 TL

7

101

HAMAM

BÜYÜKCAMİ MAH. CAMİ KEBİR CAD. NO: 1/B

2.600,00 TL (KDV DAHİL)

2.810,00 TL

36

05.07.2022

09:30

250,00 TL

8

1462

İŞ YERİ

KOLAY MAH. İSMET AK BULVARI NO: 160/A

200,00 TL

220,00 TL

36

05.07.2022

09:35

250,00 TL

9

1463

İŞ YERİ

KOLAY MAH. İSMET AK BULVARI NO: 160/B

150,00 TL

170,00 TL

36

05.07.2022

09:40

250,00 TL

10

1464

İŞ YERİ

KOLAY MAH. İSMET AK BULVARI NO: 160/C

150,00 TL

170,00 TL

36

05.07.2022

09:45

250,00 TL

11

1465

İŞ YERİ

KOLAY MAH. İSMET AK BULVARI NO: 160/D

150,00 TL

170,00 TL

36

05.07.2022

09:50

250,00 TL

12

1466

İŞ YERİ

KOLAY MAH. İSMET AK BULVARI NO: 160/E

200,00 TL

220,00 TL

36

05.07.2022

09:55

250,00 TL

13

1467

İŞ YERİ

KOLAY MAH. İSMET AK BULVARI NO: 160/F

150,00 TL

170,00 TL

36

05.07.2022

10:00

250,00 TL

14

1472

İŞ YERİ

DOĞANCA MAH. ŞEHİT MEHMET BOŞNAK BULV. NO: 1/A

150,00 TL

170,00 TL

36

05.07.2022

10:05

250,00 TL

15

1468

İŞ YERİ

DOĞANCA MAH. ŞEHİT MEHMET BOŞNAK BULV. NO: 1/C

150,00 TL

170,00 TL

36

05.07.2022

10:10

250,00 TL

16

1469

İŞ YERİ

DOĞANCA MAH. ŞEHİT MEHMET BOŞNAK BULV. NO: 1/B

 

150,00 TL

170,00 TL

36

05.07.2022

10:15

250,00 TL

17

1477

KONUT

DOĞANCA MAH. ŞEHİT MEHMET BOŞNAK BULV. NO: 1/3

350,00 TL

380,00 TL

36

05.07.2022

10:20

250,00 TL

18

1475

KONUT

DOĞANCA MAH. ŞEHİT MEHMET BOŞNAK BULV. NO: 1/1

400,00 TL

440,00 TL

36

05.07.2022

10:25

250,00 TL

19

1476

KONUT

DOĞANCA MAH. ŞEHİT MEHMET BOŞNAK BULV. NO: 1/2

250,00 TL

270,00 TL

36

05.07.2022

10:30

250,00 TL

20

1677

İŞ YERİ

DOĞANCA MAH.ESKİ BELEDİYE ÇIKMAZI NO:2

250,00 TL

270,00 TL

36

05.07.2022

10:35

250,00 TL

21

1679

İŞ YERİ

DOĞANCA MAH.ESKİ BELEDİYE ÇIKMAZI NO:1/A-B

250,00 TL

270,00 TL

36

05.07.2022

10:40

250,00 TL

22

1444

İŞ YERİ

DOĞANCA MAH.ESKİ BELEDİYE ÇIKMAZI NO:4

350,00 TL

380,00 TL

36

05.07.2022

10:45

250,00 TL

MADDE 5-İhaleye katılabilmek için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

            e)Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz veya teminat olarak kabul edilen değerlerden, banka teminat mektubu, Devlet tahvili vb.

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

            h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

            j)Hamam ihalesine girecek olanların Oda Kayıt Belgesi ve Ustalık Belgesi sunması.

MADDE 6- İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 04.07.2022 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İhalenin Yapılacağı Yer                              :Bafra Belediye Başkanlığı

Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati                                     :05 Temmuz 2022 Salı Günü 09.00’da başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir.

(Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.)

Evrakları Sunma Tarih ve Saati                :04 Temmuz 2022 Pazartesi Günü 17.00’a kadar

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Okunma Sayısı : 2287

Resimler

Dosyalar