Gayrimenkul Satış İhale İlanı

24.07.2018


İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan aşağıda niteliği belirtilen mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; 10 AĞUSTOS 2018 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

MADDE 1- İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan aşağıda niteliği belirtilen mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 10.AĞUSTOS.2018 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

 

MADDE 2- Satılacak Gayrimenkuller:

 

SIRA
NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZ
ÖLÇÜMÜ
(m²)

CİNSİ

1

ADAKÖY

105

4

6273,60

TARLA

2

AĞILLAR

109

5

696,04

SEBZE BAHÇESİ

3

AZAY

101

22

3069,94

TARLA

4

ÇALKÖY

0

492

7300,00

TARLA

5

DEDEDAĞI

1904

1

471,44

ARSA

6

DEDEDAĞI

1904

14

456,77

ARSA

7

DEDEDAĞI

1904

9

459,32

ARSA

8

ELİFLİ

113

6

8428,86

TARLA

9

GÖKÇESU

107

87

4116,03

TARLA

10

GÖKÇEKENT

107

5

2617,08

BAHÇE

11

HACIOĞLU

102

1

9110,02

TARLA

12

HACIOĞLU

111

2

2939,24

TARLA

13

KAHRAMAN

120

9

3456,97

ARSA

14

KARABURÇ

0

924

302,25

TARLA

15

KARABURÇ

0

860

538,97

TARLA

16

KARABURÇ

0

344

700,00

TARLA

17

KELİKLER

0

296

3125,00

TARLA

18

KUŞCULAR

0

477

1946,00

TARLA

19

KUŞCULAR

0

530

7340,00

TARLA

20

KUŞCULAR

130

1

9482,74

TARLA

21

MARDAR

207

21

7885,96

TARLA

22

MARDAR

207

31

15929,93

TARLA

23

LENGERLİ

104

9

970,65

BAHÇE

24

ÖRENCİK

146

3

360,42

HARMAN YERİ

25

ÖRENCİK

147

1

331,63

HARMAN YERİ

26

SÜRMELİ

122

29

5947,82

TARLA

27

SÜRMELİ

122

62

24620,53

TARLA

28

ŞEYHULAŞ

118

25

7135,14

TARLA

29

YAĞMURCA

108

7

13709,41

TARLA

30

YAĞMURCA

113

2

3503,18

TARLA

 

 

MADDE 3- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

 

MADDE 4- Satılacak Gayrimenkullerin; 

           

SIRA
NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZ
ÖLÇÜMÜ
(m²)

CİNSİ

TAHMİNİ
DEĞER

GEÇİCİ TEMİNAT

1

ADAKÖY

105

4

6273,60

TARLA

112.930,00 TL

3.390,00 TL

2

AĞILLAR

109

5

696,04

SEBZE BAHÇESİ

20.890,00 TL

630,00 TL

3

AZAY

101

22

3069,94

TARLA

18.420,00 TL

560,00 TL

4

ÇALKÖY

0

492

7300,00

TARLA

51.100,00 TL

1.540,00 TL

5

DEDEDAĞI

1904

1

471,44

ARSA

54.220,00 TL

1.630,00 TL

6

DEDEDAĞI

1904

14

456,77

ARSA

52.530,00 TL

1.580,00 TL

7

DEDEDAĞI

1904

9

459,32

ARSA

52.830,00 TL

1.590,00 TL

8

ELİFLİ

113

6

8428,86

TARLA

227.580,00 TL

6.830,00 TL

9

GÖKÇESU

107

87

4116,03

TARLA

20.590,00 TL

620,00 TL

10

GÖKÇEKENT

107

5

2617,08

BAHÇE

18.320,00 TL

550,00 TL

11

HACIOĞLU

102

1

9110,02

TARLA

36.450,00 TL

1.100,00 TL

12

HACIOĞLU

111

2

2939,24

TARLA

11.760,00 TL

360,00 TL

13

KAHRAMAN

120

9

3456,97

ARSA

20.750,00 TL

630,00 TL

14

KARABURÇ

0

924

302,25

TARLA

5.450,00 TL

170,00 TL

15

KARABURÇ

0

860

538,97

TARLA

9.710,00 TL

300,00 TL

16

KARABURÇ

0

344

700,00

TARLA

23.100,00 TL

700,00 TL

17

KELİKLER

0

296

3125,00

TARLA

25.000,00 TL

750,00 TL

18

KUŞCULAR

0

477

1946,00

TARLA

38.920,00 TL

1.170,00 TL

19

KUŞCULAR

0

530

7340,00

TARLA

146.800,00 TL

4.410,00 TL

20

KUŞCULAR

130

1

9482,74

TARLA

189.660,00 TL

5.690,00 TL

21

MARDAR

207

21

7885,96

TARLA

157.720,00 TL

4.740,00 TL

22

MARDAR

207

31

15929,93

TARLA

318.600,00 TL

9.560,00 TL

23

LENGERLİ

104

9

970,65

BAHÇE

9.710,00 TL

300,00 TL

24

ÖRENCİK

146

3

360,42

HARMAN YERİ

3.610,00 TL

110,00 TL

25

ÖRENCİK

147

1

331,63

HARMAN YERİ

3.320,00 TL

100,00 TL

26

SÜRMELİ

122

29

5947,82

TARLA

41.640,00 TL

1.250,00 TL

27

SÜRMELİ

122

62

24620,53

TARLA

172.350,00 TL

5.180,00 TL

28

ŞEYHULAŞ

118

25

7135,14

TARLA

107.030,00 TL

3.220,00 TL

29

YAĞMURCA

108

7

13709,41

TARLA

274.190,00 TL

8.230,00 TL

30

YAĞMURCA

113

2

3503,18

TARLA

70.070,00 TL

2.110,00 TL

 ‘dir.

 

MADDE 5-Gayrimenkul satışı ile ilgili şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500.00 TL Bedelle temin edilebilir.

 

MADDE 6- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;

a)Kanuni İkamet Sahibi olmaları,

b)Tebligat için adres göstermeleri,

c)Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, GEÇİCİ teminatı yatırmış olmak,

e)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,

f)Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler;

f-a) Tedavüldeki Türk Parası

f-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

f-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

g)Vergi Dairesi ve SGK dan alacakları borcu yoktur yazısı.(Tüzel Kişilerden)

h)Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

ı)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

 

MADDE 7-İhaleye iştirak edecek istekliler ihale günü olan 10.AĞUSTOS.2018 Cuma günü saat 12.00’e kadar teklif dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

a)Teklifi içeren zarf

b)İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi ihaleye ait olduğunu belirtir dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne saat 12.00’e kadar verecekler, Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak saat 14.00’de ihale komisyonu huzurunda olacaklardır.    

İlan olunur.

Okunma Sayısı : 7562

Resimler